+421 903 723 653
Info@paywell.eu
Formulář
Formulár

Nárok na kompenzáciu za meškanie alebo zrušenie letu v prípade štrajku

Paywell > Blog > Nezaradené > Nárok na kompenzáciu za meškanie alebo zrušenie letu v prípade štrajku

Nárok na kompenzáciu za meškanie alebo zrušenie letu v prípade štrajku

Letná sezóna dovoleniek je momentálne v plnom prúde, ľudia po uvoľnení pandemických opatrení vo väčšine krajín sveta masovo využívajú služby leteckých spoločností. Dlho očakávaný cestovateľský boom je však sprevádzaný úsilím európskeho leteckého priemyslu prekonať nedostatok pracovných síl a s tým súvisiace štrajky vyhlásené odborovými organizáciami, ktorých cieľom je zvýšenie miezd a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov leteckých spoločností. Posledné dva roky pandémie výrazne zasiahli aj letecký priemysel, pričom obmedzenie letov viedlo letecké spoločnosti k drastickému prepúšťania zamestnancov. Letecké spoločnosti s nedostatkom zamestnancov tak momentálne nezvládajú nápor cestujúcich využívajúcich služby leteckých spoločností v plnom prúde. Vyhlásené štrajky tak vedú k hromadnému rušeniu letov, dlhým meškaniam a nahnevaným cestujúcim.

V prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov vzniká cestujúcim v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 nárok na kompenzáciu vo výške od 250 až do 600 EUR. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť kompenzáciu, ak môže preukázať, že zrušenie/meškanie bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia. Mimoriadne okolnosti nastávajú najmä v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok akými sú napríklad búrky, silný vietor či snehové víchrice. Mimoriadnou okolnosťou je však aj štrajk ovplyvňujúci prevádzku príslušného leteckého dopravcu. Po dlhé roky sa akýkoľvek štrajk automaticky považoval za mimoriadnu okolnosť a letecké spoločnosti tak neboli povinné vyplácať cestujúcim finančné kompenzácie.

Prelomovým sa stal rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (C-28/20), v zmysle ktorého štrajkové hnutie, ktoré je zvolané odborovým zväzom zamestnancov prevádzkujúceho leteckého dopravcu pri dodržaní podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, najmä nimi vyžadovanej lehoty na predchádzajúce oznámenie, s cieľom vyjadriť požiadavky zamestnancov tohto dopravcu, a ku ktorému sa pripojí kategória zamestnancov nevyhnutných na uskutočnenie letu, nespadá pod pojem „mimoriadna okolnosť“.

Zo svetle uvedeného rozsudku tak možno konštatovať, že nie je štrajk ako štrajk. V prípade ak ide o štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti (napr. pilotov, letušiek), nejedná sa o mimoriadnu okolnosť a cestujúcim vzniká nárok na finančnú kompenzáciu. Naopak štrajk letiskového personálu, ako príklad možno uviesť zamestnancov bezpečnostnej kontroly letiska či zamestnancov poverených odbavovaným batožín, ovplyvňuje leteckého dopravcu, ktorý v prípade preukázania mimoriadnej okolnosti nie je povinný poskytnúť cestujúcim, ktorých let bol zasiahnutý štrajkom finančnú kompenzáciu.

V období letných mesiacov júl a august vyhlásili štrajky predovšetkým zamestnanci nízko nákladových leteckých spoločností Ryanair či easyJet, štrajky však zasiahnu aj lety leteckej spoločnosti Lufthansa, Air France, KLM, pričom o štrajku uvažujú aj zamestnanci British Airways. Letecké spoločnosti sa však bránia vyplácaniu finančných kompenzácií poukazom na mimoriadnu okolnosť aj v prípade štrajkov vlastných zamestnancov. V prípade akýchkoľvek nepríjemností súvisiacich s vyhlásenými štrajkami sa neváhajte obrátiť na našu spoločnosť.

Náplňou práce našej spoločnosti je znášať nepríjemnosti spojené s meškaním alebo zrušením letov a pomôcť cestujúcim domôcť sa svojich práv. Naša spoločnosť má priame napojenie na progresívnu a dynamicky sa rozvíjajúcu advokátsku kanceláriu Hronček & Partners, s. r. o., ktorá pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 2013. Náš tím tvoria mladí advokáti, advokátski koncipienti, právnici a administratívny personál, ktorí robia svoju prácu s maximálnym nasadením a snažia sa urobiť vždy pre klienta maximum.

Žádost o odškodnění