+421 903 723 653
Info@paywell.eu
Formulář
Formulár
Paywell > Blog > Praktické informácie
ZÁKON č. 170/2018 – zájazd, informácie pred nákupom a zmluva o zájazde

V nasledujúcom článku si bližšie priblížime právne aspekty na Slovensku ohľadom práv a povinností s poskytovaním služieb cestovného ruchu, práva a povinnosti zainteresovaných osôb a výkladové usmernenie k jednotlivým pojmom. Legislatívnu úpravu o právach a povinnostiach s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde alebo o poskytovaní spojených služieb cestovného ruchu zabezpečuje zákon…

marec 20, 2020
Nekomentované

Žádost o odškodnění