+421 903 723 653
Info@paywell.eu
Formulář
Formulár
Nezaradené

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Paywell > Blog > Nezaradené > Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v leteckej doprave

meškanie letu

Letecká doprava sa vo všeobecnosti považuje za jeden z najpohodlnejších a najrýchlejších spôsobov cestovania. V porovnaní s dlhým a nepohodlným cestovaním autobusom, vlakom alebo autom, je cestovanie lietadlom, pomocou ktorého sa vieme prepraviť za pár hodín takmer do celého sveta, jasnou voľbou. Avšak ani letecká preprava nám nedáva 100% istotu, že sa dostaneme z bodu A do bodu B včas. Letecká preprava je nepredvídateľná a vie poriadne skomplikovať cestovanie, či už zrušením alebo dlhým meškaním letov, čo zas môže mať vplyv na nadväzujúce prípojné lety. S cieľom zlepšiť postavenie cestujúcich v leteckej doprave Európska únia prijala Nariadenie č. 261/2001, ktoré priznáva cestujúcim právo na kompenzáciu a zavádza povinnosť leteckých dopravcov poskytnúť cestujúcim pomoc pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Nariadenie sa uplatňuje:

a) pri cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného na území členského štátu

b) pri cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, pokiaľ im nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva.

Aby boli zrejmé, v ktorých prípadoch sa Nariadenie uplatňuje uveďme si príklady:

Príklad: Mám zakúpenú letenku na let z Bratislavy do Dubaja, ktorý zabezpečuje letecká spoločnosť so sídlom v Dubaji. Môj let má meškanie 4 hodiny. Na môj prípad sa vzťahuje Nariadenie, pretože odlietam z členského štátu EÚ (zo Slovenska), pričom nie je dôležité, že cestujem do Dubaja, ktorý nie je členským štátom EÚ a môj let zabezpečuje letecká spoločnosť, ktorá nemá sídlo v Európskej únii.

Príklad: Mám zakúpenú spiatočnú letenku na let z Dubaja do Bratislavy, ktorý zabezpečuje česká letecká spoločnosť. Môj let aj tentokrát mešká viac ako 3 hodiny. Na môj prípad sa vzťahuje Nariadenie, pretože odlietam z letiska umiestneného v tretej krajine (z Dubaja) na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu (na Slovensku) a let zabezpečuje česká letecká spoločnosť. Keby môj spiatočný let opätovne zabezpečovala letecká spoločnosť so sídlom v Dubaji nemohla by som použiť Nariadenie, pretože nejde o dopravcu so sídlom v EÚ.

Ak sa na môj meškajúci alebo zrušený let vzťahuje Nariadenie, mám nárok jednak na kompenzáciu, ale aj na starostlivosť zo strany leteckej spoločnosti.

Meškanie letu:

Ak let mešká viac ako 2 hodiny, cestujúcim sa bezplatne ponúkne jedlo a občerstvenie zodpovedajúce času čakania. V prípade väčšieho meškania zamestnanci leteckej spoločnosti zvyčajne rozdajú cestujúcim poukážku (voucher), za ktorú dostanú v bufete na letisku občerstvenie.

Pri viac ako 5 hodinovom meškaní, ak by pre cestujúceho už nemalo zmysel využiť služby leteckej spoločnosti, majú cestujúci právo na úhradu úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená.

Príklad: Mám zakúpenú letenku na let z Bratislavy do Viedne, pričom vo Viedni sa mám zúčastniť dôležitej konferencie. Môj let mešká viac ako 5 hodín a keby ním poletím nedostanem sa na konferenciu včas. Z tohto dôvodu už pre mňa nemá zmysel využiť služby leteckej spoločnosti.

Preto sa rozhodnem neletieť, požiadam leteckú spoločnosť o refundáciu leteniek a do Viedne pôjdem autobusom, ktorý ma dovezie do Viedne včas.

Nárok na kompenzáciu vzniká v prípade ak cestujúci priletí do cieľovej destinácie s viac ako 3 hodinovým meškaním. Vždy je dôležité brať do úvahy plánovaný čas príletu a reálny čas príletu. Skutočnosť, že z letiska odletíte o 3 hodiny neskôr ešte nemusí automaticky znamenať, že máte nárok na kompenzáciu. Let môže v skutočnosti trvať kratšie a do cieľovej destinácie môžete priletieť s menej ako 3 hodinovým meškaním.

Príklad: Mám zakúpenú letenku na let z Košíc do Londýna. Plánovaný odlet z Košíc je o 14:00 hod. Let z Košíc do Londýna trvá 2 hodiny a 40 minút. Plánovaný prílet do Londýna je o 16:40 nášho času, teda o 15:40 londýnskeho času. Lietadlo z Košíc však odletí až o 17:10 a do Londýna priletí o 19:30 nášho času (18:30 londýnskeho času). Hoci na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že mám nárok na kompenzáciu pretože lietadlo odletelo s viac ako 3 hodinovým meškaním, avšak let trval o 20 minút kratšie, v dôsledku čoho som do Londýna som priletela s meškaním 2 hodiny a 50 minút.

V prípade letov do krajín s iným časovým pásmom je dôležité brať do úvahy časy príletov v jednom časovom pásme. Nemôžeme teda miešať časové pásma. To znamená, že v našom prípade môžeme brať do úvahy plánovaný čas príletu a reálny čas príletu:

  • v slovenskom časovom pásme (tzv. stredoeurópskom): 16:40 – 19:30
  • v londýnskom časovom pásme (tzv. greenwichskom): 15.40 – 18:30

Zrušenie letu:

V prípade zrušenia letu, cestujúcim sa ponúkne možnosť vybrať si medzi:

a)úhradou úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo v spojení s ním,

– spiatočným letom do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti;

b) presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok na ich konečné cieľové miesto pri najbližšej príležitosti; alebo

c) presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok na ich konečné cieľové miesto v neskoršom dátume podľa želania cestujúceho, za predpokladu voľných miest.

Presmerovanie letu znamená, že sa do cieľovej destinácie dostanete s inou leteckou spoločnosťou, resp. iným číslom letu.

Jednoducho povedané, ak je váš let zrušený, letecká spoločnosť Vám vráti cenu leteniek alebo Vám bezplatne zabezpečí nové letenky na najbližší let.

Príklad: Mám zakúpenú letenku na let z Dubaja do Bratislavy. Pár dní pred odletom sa dozviem, že môj let bol zrušený. Letecká spoločnosť mi ponúkne ako alternatívu vrátenie ceny leteniek alebo presmerovanie letu s tým, že mi zabezpečí novú letenku na let z Dubaja do Viedne a na let z Viedne do Bratislavy. Poskytnutím týchto alternatív si letecká spoločnosť splní svoje povinnosti voči cestujúcemu.

V prípade ak je nový let plánovaný aspoň deň po odlete zrušeného letu, cestujúci majú právo na zabezpečenie hotelového ubytovania a prepravy medzi letiskom a hotelom.

Nárok na kompenzáciu vzniká v prípade, ak cestujúci o zrušení letu :

i) neboli informovaní o zrušení letu aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu; alebo

ii) neboli informovaní o zrušení v časovom úseku od dvoch týždňov do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo im ponúknuté presmerovanie, ktoré im umožní odletieť maximálne dve hodiny pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť konečné cieľové miesto maximálne štyri hodiny po plánovanom čase príletu.

iii) neboli informovaní o zrušení do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo im ponúknuté presmerovanie, ktoré im umožní odletieť maximálne hodinu pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť konečné cieľové miesto maximálne dve hodiny po plánovanom čase príletu.

Cieľom Nariadenia je teda odškodniť cestujúcich za to, že o zrušení letu neboli informovaní v dostatočnom predstihu.

Výška kompenzácie:

Výška kompenzácie sa v prípade meškania aj zrušenia letu odvíja od vzdialenosti letu. Cestujúcim sa poskytne kompenzácia vo výške:

  • 250 € pri letoch na vzdialenosť 1 500 km alebo menej (napr. let Bratislava – Londýn)
  • 400 € pri letoch na vzdialenosť nad 1 500 km až 3 500 km (napr. let Bratislava – Hurghada)
  • 600 € pri letoch na vzdialenosť nad 3 500 km (napr. let Viedeň – Soul)

V prípade domáhania sa kompenzácie je potrebné disponovať dostatočnými dôkazmi. Prvým krokom našej spoločnosti je vždy posúdenie dôkazov zaslaných klientom, na základe ktorých naši právnici posúdia jeho nároky a pripravia pre neho stanovisko. Z tohto dôvodu odporúčame vyžiadať si priamo na letisku potvrdenie o meškaní/zrušení letu, odfotiť si tabuľu príletov či odletov. Ako dôkaz možno použiť aj screenshot z rôznych stránok dostupných na internete, ako príklad uvádzame stránku Flightradar24. Dôležité je uchovať si všetky letenky a emaily/ SMS správy alebo inú komunikáciu s leteckou spoločnosťou, ktoré slúžia ako podklady pri vymáhaní kompenzácie. Pamätajte na to, že disponovanie dostatočnými dôkazmi je prvým krokom k úspechu.

Náplňou práce našej spoločnosti je znášať nepríjemnosti spojené s meškaním alebo zrušením Vášho letu za vás či už mimosúdnym vymáhaním alebo súdnym sporom. Naša spoločnosť má priame napojenie na progresívnu a dynamicky sa rozvíjajúcu advokátsku kanceláriu Hronček & Partners, s. r. o., ktorá pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 2013. Náš tím tvoria mladí advokáti, advokátski koncipienti, právnici a administratívny personál, ktorí robia svoju prácu s maximálnym nasadením a snažia sa urobiť vždy pre klienta maximum.

Žádost o odškodnění