+421 903 723 653
Info@paywell.eu
Formulář
Formulár
Paywell > Batožina
Strata alebo poškodenie batožiny

Strata alebo poškodenie batožiny

Stratená, omeškaná alebo poškodená batožina nie je v leteckej preprave ničím výnimočným.

Môže sa stratiť z dôvodu krátkeho prestupu, kedy zamestnanci letiska jednoducho nestíhajú presunúť batožinu na Váš let a teda sa môže stať že váš kufor poletí až ďalším letom. Ďalšou príčinou môže byť zlyhanie ľudského faktora, teda zamestnancov letiska, poprípade je nutná kontrola batožiny, kedy ju jednoducho musia otvoriť a nemusia to stihnúť do odletu lietadla.

Čo teda robiť ak po prílete nemáte svoju batožinu?

Nepanikáriť! Nie ste prvý, posledný a určite nie ani jediný na letisku kto hľadá stratenú batožinu. Je veľmi pravdepodobné, že Vaša batožina ostala na letisku a z jedného z vyššie uvedených dôvodov „nestihla“ odlet.

V takomto prípade treba postupovať nasledovne:

1. Ubezpečiť sa že Vaša batožina skutočne neprišla

2. Nahlásiť pri pulte leteckej spoločnosti alebo pri pulte baggage services omeškanie batožiny

3. Vyplniť reklamačný formulár properity irregulatiry report – pracovník leteckej spoločnosti urobí všetko pre to, aby zistil kde sa vaša batožina skutočne nachádza. Môžete to skúsiť aj vy, existuje stránka, kde pri niektorých leteckých spoločnostiach presne vidíte polohu kufra

4. Vo formulári už iba vyplníte adresu, kam Vám majú nájdenú batožinu doručiť.

Ak Vaša batožina išla ďalším letom je pravdepodobné, že najneskôr druhý deň ju už budete mať. Stáva sa však, hlavne ak batožina odletela úplne niekde inde, tak to môže trvať pár dní, kým ju nájdu a pošlú k Vám. V takomto prípade máte možnosť si kúpiť na svoje náklady nevyhnutné veci spojené s účelom cesty napríklad oblečenie, lieky, hygienické potreby a podobne.

Po návrate Vašej batožiny máte nárok na kompenzáciu finančných prostriedkov, ktoré ste museli vynaložiť počas neprítomnosti Vašej batožiny.

Dôležité je si však odložiť všetky bločky a účty, aby ste mali ako dokázať, koľko Vás omeškanie batožiny reálne stálo.

Vaše právo na kompenzáciu finančných prostriedkov počas neprítomnosti batožiny z dôvodu omeškania si však musíte nárokovať do 21 dní od doručenia batožiny.

V prípade poškodenia vašej batožiny leteckou spoločnosťou, máte nárok na finančnú kompenzáciu až do výšky 1 220 EUR.

Nárok na kompenzáciu sa riadi Montrealským dohovorom, ktorý je platný v rámci celého sveta čo znamená, že vďaka nemu máte nárok na finančnú kompenzáciu pri poškodenej batožine bez ohľadu na to, či váš let spadá alebo nie pod nariadenie Európskeho parlamentu EC 261/2004.

Ak poškodenie zistíte na letisku, treba:

  • nahlásiť  poškodenie pri pulte leteckej spoločnosti alebo pri pulte baggage sevices
  • spísať protokol (damage report)

Letecká spoločnosť Vás bude následne informovať o ďalšom postupe.

Ak poškodenie zistíte mimo letiska:

  • vyplniť formulár na stránke leteckej spoločnosti s fotodokumentáciou poškodenia do 7 dní od dátumu príletu lietadla

Ak po prílete nenájdete vašu batožinu na batožinovom páse na letisku a nenašla ju ani letecká spoločnosť do 21 dní od príletu, vaša batožina sa klasifikuje ako stratená. V takomto prípade máte právo na finančnú kompenzáciu vo výške náhrady za stratené veci, maximálne do výšky 1 220 EUR.

Pri uplatnení nároku na uvedenú finančnú kompenzáciu je potrebné dokázať v akej hodnote boli veci, ktoré sa v konkrétnej batožine nachádzali, preto je dobré keď pri vypĺňaní formuláru uvediete kompletný zoznam vecí, ktoré sa v batožine nachádzali.

Pokiaľ vám letecká spoločnosť odmietne zaplatiť odškodnenie za poškodenú alebo stratenú batožinu, je možné podať žalobu a to v dobe do 3 rokov od dňa príletu.

Žádost o odškodnění